Etik och människans livsvillkor Andra upplagan flexbandSvenska, 2017