Drottningar och sköldmör : gränsöverskidande kvinnor i medeltida myt och ve inbundenSvenska, 2004