Dröjsmålet följer inga regler danskt bandSvenska, 2019