Det nya modet : Birgit Ståhl-Nyberg inbundenSvenska, 2018