Det kvalitative forskningsintervju häftadNorska, 2015