Den inre kretsen : den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipoli häftadSvenska, 1998