Billighetsskälen i BrB 29:5 - Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning inbundenSvenska, 2013