Bara Markus; Text- och läsarorienterade studier av Markusevangeliet danskt bandSvenska, 2018