Babels torn : om tvärprofessionellt teamsamarbete danskt bandSvenska, 2013