Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer flexbandSvenska, 2019