Äta insekter: entomaten och det stora proteinskiftet inbundenSvenska, 2018