Aktiemarknadsnämnden 25 år – en antologi häftadSvenska, 2011