Agora för ett folk på väg danskt bandSvenska, 2015