Om Adlibris

Välkommen till Adlibris!

Vi är Nordens största nätbokhandel och vi vill inspirera människor till sin nästa läsupplevelse. Vi vill visa dig vägen till böcker som hänför, berör och upprör eller för en stund tar dig med till en helt annan värld. Hos oss ryms över 13 miljoner titlar samt det senaste inom spel, pyssel, garn och allt annat som hör en modern bokhandel till.

Vår historia

Vi är en av pionjärerna inom e-handel i Norden och grundades 1997 utifrån passionen att skapa en modern bokhandel för alla bokälskare. Vårt namn då? Adlibris namn är en lekfull sammansättning av de latinska begreppen "ad" och "libris", vilket betyder "till böckerna".

Välkommen till böckerna!

Adlibris verksamhet

Adlibris är en del av Bonnier Group, som är verksamma i 12 länder med sin bas i Sverige. Kärnvärden för Bonnierkoncernen är yttrandefrihet, passion för medier, individens förmåga och ett familjeföretags engagemang. Adlibris huvudkontor ligger på Sveavägen i Stockholm och vår logistikverksamhet finns i Morgongåva. Vi har två butiker, en i centrala Stockholm och en i centrala Göteborg. På Adlibris är vi ungefär 500 anställda. I Adlibris verksamhet ingår även Mediafy, Campusbokhandeln och Odla.nu.

Vårt ansvar

Utbud

Idag erbjuder vi över 13 miljoner boktitlar från hela världen samt det senaste inom spel, pyssel, garn och allt som hör en modern bokhandel till.

Samtliga böcker som finns i vår nätbokhandel läses in genom ett automatiserat system och blir tillgängliga på vår sajt. All information om boken importeras från förlag eller distributör och dyker automatiskt upp på Adlibris. Vi förhandsgranskar inte hela sortimentet men vi kan välja att plocka bort en boktitel eller produkt om starka skäl finns.

Vi tror på det fria ordet och att tillgängliggöra litteratur och information. Det innebär att vi endast begränsar utbudet om det finns mycket starka skäl. Det kan exempelvis vara att boken innehåller element som hets mot folkgrupp, förtal eller intrång i upphovsrätt. Om Adlibris uppmärksammar eller blir uppmärksammade på böcker med innehåll som kan anses olämpligt granskas titeln av oss internt samt, vid behov, av externa experter och sakkunniga inom området som berörs.

Hållbarhet

Läsande för ett hållbart samhälle

Adlibris vill inspirera människor att upptäcka nya världar genom läsning. Läsning är inte bara ett stort nöje utan gör även människor och samhället gott. Läsning har många positiva effekter som att öka människors empati och allmänbildning samtidigt som den minskar stress. Via fackböcker ges nya kunskaper och färdigheter, och via skönlitteratur ges nya perspektiv och upplevelser. Vi tror att läsande människor främjar ett hållbart samhälle, och därför vill vi inspirera till mer läsning.

För att uppmuntra tillbarns läsning driver Adlibris initiativet Den stora läsutmaningen tillsammans med Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren. Målet att skapa ökad läskondis hos barn och därmed bidra till att läsning blir en vardagsvana. Läs mer här https://denstoralasutmaningen.se/

För att främja ett mer hållbart samhälle där yttrandefrihet är en självklarhet stöttar Adlibris Svenska PENs arbete för det fria ordet genom ett årligt bidrag. Läs mer om arbetet här https://www.svenskapen.se/grupp-krilon

Adlibris klimatarbete

Hur inspirerar vi till mer läsning samtidigt som vi minskar den påverkan som böcker har på klimatet? Vi vill driva ett klimatarbete i framkant, minska våra egna utsläpp samtidigt som vi får med oss andra och bidrar till att minska hela branschens klimatpåverkan. Vi har som mål att halvera vår klimatpåverkan till 2030 (jämfört med 2020) och klimatkompenserar även för våra utsläpp. Adlibris fokus är att reducera och eliminera våra utsläpp, men där det inte går är det minsta vi kan göra att kompensera för dem.

Vi arbetar löpande med mätning och uppföljning av vårt klimatarbete tillsammans med aktören South Pole. 2021 vann vi PostNords branschinitiativ Airfluencers för vårt arbete med att minska andelen luft i paket.

Leverantörer

Vi jobbar för att alla produkter vi säljer ska vara säkra och framtagna på ett ansvarsfullt sätt. Samtliga leverantörer till oss ska verka under uppförandekod och all verksamhet inom Adlibris ska bedrivas med respekt och hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö.

Bolagsinformation

Organisationsnummer: 556261-3512

Adlibris AB

Box 3667

103 59 Stockholm