Filter
 • Svensk lag 2021

  klotband, 2021, Svenska, ISBN 9789177371038

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt

 • Sveriges lag 2020 (bok + digital produkt)

  klotband, 2020, Svenska, ISBN 9789144133218

  Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 28 rättsområden, innehållande gällande lagar,

 • Svensk lag 2020

  klotband, 2020, Svenska, ISBN 9789177370758

  Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt

 • Festskrift till Christian Diesen

  klotband, 2014, Svenska, ISBN 9789139018032

  Med denna festskrift hyllas professor emeritus i processrätt Christian Diesen för sina viktiga insatser inom det rättsvetenskapliga området med bidrag från ett 25-tal forskare.

 • Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt

  klotband, 2020, Svenska, ISBN 9789177371106

  Denna vänbok är tillägnad Sverker Scheutz som är verksam vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.Medverkande författare: Anders Arnqvist, Petter Asp, Lars Bejstam, Carl

 • Arbetsdomstolens domar årsbok 2014 (AD)

  klotband, 2015, Svenska, ISBN 9789138326596

  Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2014.

 • Vänbok till Lena Holmqvist

  klotband, 2019, Svenska, ISBN 9789177370314

  Denna vänbok är tillägnad Lena Holmqvist, universitetslektor i straffrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.Medverkande författare: Gustaf Almkvist, Håkan Andersson,

 • Vänbok till Mats Melin

  klotband, 2018, Svenska, ISBN 9789176789230

  Mats Melin avgår med pension som ordförande i den svenska Högsta förvaltningsdomstolen sommaren 2018. Ett antal kollegor och vänner hyllar honom med denna vänbok.Medverkande

 • Arbetsdomstolens domar årsbok 2017 (AD)

  klotband, 2018, Svenska, ISBN 9789138327227

  Den fullständiga lydelsen av Arbetsdomstolens avgöranden i mål om kollektivavtal och andra mål av arbetsrättslig natur under 2017 samlade i en inbunden volym.Mot bakgrund av

 • Festskrift till Josef Zila

  klotband, 2013, Svenska, ISBN 9789176788578

  Denna festskrift tillägnas Josef Zila, professor vid Örebro universitet. Författarna är kollegor, antingen ämnesvis inom straffrätten eller vid Örebro universitet. Boken innehåller