Gå direkt till innehållet
Till startsidan
Sök efter din nästa läsupplevelse

Adlibris klimatarbete

Adlibris strävar efter att driva ett klimatarbete i framkant, minska våra egna utsläpp samtidigt som vi inspirerar andra och bidrar till att minska hela branschens klimatpåverkan till 2030. Vårt mål är att halvera vår klimatpåverkan till 2030 och vi klimatkompenserar även för våra utsläpp sedan 2022. Så länge vi har utsläpp kommer vi kompensera för dem, men det kan aldrig ersätta arbetet med att minska våra egna och våra leverantörers utsläpp. 

Vilken klimatpåverkan genereras när jag köper en bok?  

Att köpa en bok från Adlibris genererar i snitt ett utsläpp på 1,26 kg CO2e.  

: RISE Öppna listan 2.1 (nötkött); Naturvårdsverkets Klimatdata för textilier (jeans), RISE (vin), Ecochain (hörlurar).
  • Produktionen av varorna som köps står för ungefär 55% av klimatpåverkan.  

  • Leveransen från leverantörer och producenter in till Adlibris lager genererar utsläpp om 0,22 kg CO2e. De flesta varor transporteras in till Adlibris lager via lastbil vilket har en lägre klimatpåverkan, och ett mindre antal varor transporteras in via flyg vilket drar upp genomsnittet.  

  • De utsläpp som är kopplade till Adlibris verksamhet uppgår till ca 0,24 kg CO2e per bok. Det är klimatpåverkan från bl.a. emballage, marknadsföring, servrar, personalens pendling, tjänsteresor och avfall.  

  • Hemleverans till kund har en total klimatpåverkan om 0,06 kg CO2e per bok.

  • När varorna levererats till kunden generas i snitt 0,05 kg CO2e av varornas beräknade avfallshantering.  

Adlibris klimatavtryck 

Adlibris mäter sedan 2020 årligen vår klimatpåverkan (Scope 1, 2 & 3) enligt standarden GHG-protokollet för att följa upp vår utveckling över tid.  

Adlibris totala klimatpåverkan uppgick 2023 till 16 696 ton CO2e och vårt mål är att till 2030 halvera klimatpåverkan (jämfört med 2020). Adlibris mäter årligen de totala utsläppen från Adlibris, Campusbokhandeln och Odla. Siffrorna som visas på denna sida avser bara Adlibris.

Produktion av sålda böcker Produktion av böckerna som säljs på Adlibris står för de största utsläppen. Hur bokens papper har producerats, val av bläck och lim i tryckningen samt om energiförbrukningen i tryckeriet kommer från förnyelsebara källor eller inte är de mest betydelsefulla faktorerna för hur stor en boks klimatpåverkan är. Adlibris jobbar tillsammans med förlagen och branschgemensamt för att klimatpåverkan från produktion av böcker ska minska.   

Produktion av övriga sålda varor (ej böcker) Produktion av varor vi säljer som inte är böcker, t.ex. garn, pussel, kontorsmaterial och leksaker genererade under 2023 klimatpåverkan om 3 681 ton CO2e. 

Transport “Uppströms transport” är leveranserna in till Adlibris lager och vår tredje största utsläppskälla. Böcker och varor från Europa fraktas in till vårt lager i Morgongåva med lastbil, medan böcker från USA fraktas in med en kombination av lastbil och flyg.  

“Nedströms transport” är leveranserna hem till kunden när den handlar på Adlibris sajt. Hemleveranserna genererade 2023 utsläpp om ca 603 ton CO2e. Hemleveranser har en mycket lägre klimatpåverkan än inleveranser till lagret eftersom det finns fler fossilfria transportmöjligheter för hemleverans än för tung godstrafik.  

Adlibris utvärderar ständigt leveransalternativen, både för hemleveranser och godstrafiken, för att hitta sätt att minska transporternas klimatpåverkan. 

Annonsering  Adlibris marknadsföring och annonsering under 2023 hade en klimatpåverkan om 977 ton CO2e. Klimatpåverkan kommer framför allt från digital marknadsföring online & TV-reklam. 

Hur jobbar vi för att minska Adlibris klimatpåverkan? 

Arbetet för att minska Adlibris klimatpåverkan sker i flera delar av vår verksamhet.

Bokbranschens klimatinitiativ Adlibris är med och driver Bokbranschens klimatinitiativ Bokbranschens klimatinitiativ där vi jobbar för att hela branschen ska minska utsläppen. För att utsläppen från produktion av böcker ska minska behöver förlagen prioritera klimatvänliga alternativ i produktionsprocessen, det behöver utvecklas nya metoder och nya sätt för att trycka böcker på klimatsmartare sätt. Adlbiris är med och driver på utvecklingen i Bokbranschens klimatinitiativ.  

Välfyllda paket  Adlibris jobbar för att alla paketen som levereras är optimerade för att vara välfyllda och innehålla så lite luft som möjligt. Vi har emballage som sluter tätt kring ordern och våra förslutningsmaskiner packar ihop paket så att de inte transporterar mer luft än nödvändigt. 2021 utsåg Postnord oss till Årets Airfluencer för vårt arbete med att minska mängden luft i våra paket.   

Minimera emballage i inleveranserna  Genom ett unikt samarbete med våra leverantörer ankommer en majoritet (60% under 2022) av leveranserna in till vårt lager inte i kartonger utan direkt i våra egna plastbackar. Det är samma backar som används i vår produktion vilket gör att inleveranserna inte har något ytteremballage, utan kan lastas av direkt från lastbilarna in på våra rullband och läsas in i lager. På detta sätt minimerar vi mängden emballage!  

Minska svinn och kasseringar i vår logistik Ibland händer det att böcker skadas i vår logistik och för att undvika kasseringar säljs dem då via en outletsektion i Campusbokhandelns butiker eller i Adlibris interna personaloutlet. Varje år hittar över 10 000 böcker en ny läsare via outlet i stället för att slängas!

Cirkulärt Adlibris vill främja cirkulär handel och öka återbruk av begagnade varor. Via Campusbokhandeln säljer vi begagnad kurslitteratur och gör så att böcker kan få ett nytt liv om och om igen.

Klimatkompensation Adlibris klimatkompenserar våra utsläpp sedan 2022 genom att finansiera projekt som reducerar eller undviker utsläpp av koldioxid. Så länge vi har utsläpp kommer vi kompensera för dem (om de inte kompenserats för i tidigare led), men det kan aldrig ersätta arbetet med att minska våra egna och våra leverantörers utsläpp. Projekten Adlibris finansierar är registrerade enligt den internationella standarden Verra och tredjepartscertifierade av minst en oberoende standard. Hälften av vår klimatkompensation investeras i utbyggnad av förnyelsebar energi i Vietnam och hälften i återbeskogning och ekosystemrestaurering i Colombia. Läs mer om varje projekt genom att klicka på länkarna.

Uppförandekod  När vi börjar samarbete med en ny leverantör behöver de åta sig att följa Adlibris uppförandekod. Koden kräver att produkterna vi säljer ska vara producerade på ett ansvarsfullt sätt som värnar om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, säkerhet och affärsetik. Leverantörerna åtar sig att ha ett systematiskt miljöarbete, hantera utsläpp, avfall och energi på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljön. Läs vår uppförandekod här. 

Uppförandekod

Finns det något du tycker att vi kan bli bättre på? Kontakta gärna vår kundservice.