Räknare Texas TI-82 STATS

Räknare Texas TI-82 STATS

Grafritande räknare som passar väl in på grundskolans senare del och gymnasiet med bl.a. väl utvecklade statistiska- och ekonomiska funktioner. Ersätter den tidigare modellen TI-82.

•32 kB RAM: 24 kB tillgängligt för användaren

•8-radigt teckenfönster med 16 tecken per rad, 64 x 96 bildpunkter och hög kontrast; delad skärm med graftabell

•Reella och komplexa tal beräknas med 14-siffrors noggrannhet och visas med 10 siffror plus en tvåsiffrig exponent

•Ritar 10 rektangulära funktioner, 6 parametriska uttryck, 6 polära uttryck samt 3 rekursivt definierade sekvenser med 7 olika grafstilar.

•Interaktiv grafisk analys med derivator och integraler.

•Avancerade statistiska funktioner, bl a hypotestest och beräkning av konfidensintervall.

•Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna.

•Sannolikhetsfördelningar.

•Finansfunktioner (penningvärdesutveckling, kassaflödesberäkningar och avskrivningar).

•Spara och analysera upp till 10 matriser vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne.

•Löser ekvationer

•Stöder programmering (TI-Basic och Z80-assembler).

•Kommunikationskabel till PC/Mac säljs som tillbehör.

•TI-82STATS kan till skilnad från TI-82 användas tillsammans med tillbehöret TI-Connectivity Kit USB och programvaran TI-Connect

•3 års garanti

Leverans senast tisdag (22/1) med Snabbfrakt
Leverans senast tisdag (22/1) med Snabbfrakt

Produktbeskrivning