Fem Myror Är Fler Än Fyra Elefanter, Siffror, Alga (SE)