Almanacksförlaget Familjekalender 2020/2021, Väggkalender