Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sök i Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Pediatrisk omvårdnad

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer…


Teoretiska grunder för vårdande Klinisk omvårdnad 2 Prehospital akutsjukvård Traumaomvårdnad - vård av svårt skadade patienter
Teoretiska grunder för vårdande av Maria ArmanKlinisk omvårdnad 2 av Dag-Gunnar StubberudPrehospital akutsjukvård av Björn-Ove SuserudTraumaomvårdnad - vård av svårt skadade... av Gunilla Wihlke

Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Klinisk vårdvetenskap : vårdande på teoretisk grund Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik
Vårdpedagogik : vårdens kärnkompetenser... Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtKlinisk vårdvetenskap : vårdande på teo... Personcentrering i hälso- och sjukvård... av Inger Ekman