Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Vp - Hälsovård och sjukvård

Sök i Vp - Hälsovård och sjukvård

Sjuksköterskans kärnkompetenser

Intensivvård

Sjuksköterskans kärnkompetenser

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår …

Intensivvård

Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala mek…


Vägen till patientens värld och personcentrerad vård : att bli lyssnad på och förstådd Säker vård : nya perspektiv på patientsäkerhet Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar Boken om demenssjukdomar
Vägen till patientens värld och personc... Säker vård : nya perspektiv på patients... av Synnöve ÖdegårdOmvårdnad på akademisk grund : att utve... av Anna ForsbergBoken om demenssjukdomar av Hans Basun

Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg och säker vård Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok Vi är syskon : tolv berättelser om att ha syskon Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Hemsjukvård : olika perspektiv på trygg... av Mirjam EkstedtVård och omsorg vid demenssjukdom, elev... av Eva-Lena Lindqvist3-6 årVi är syskon : tolv berättelser om att... Palliativ vård : ur ett tvärprofessione... av Inger Benkel