Så fungerar det

E-böcker i Letto

E-böcker och e-singlar fungerar på samma sätt. Du ser vilka format e-boken/e-singeln har i bokens artikelinformation eller i ”Digitalt bibliotek” efter köp. Information om de olika formaten hittar du under Kundservice > Digitala böcker > Format.


Vi rekommenderar följande format

 • Epub – vattenmärkt i första hand om det finns tillgängligt.
 • Epub – Adobe DRM (du behöver då ett Adobe-ID)
Ladda ned via Wi-Fi

Du kan ladda ned boken direkt i Lettos bibliotek om du har tillgång till trådlöst närverk.


Epub/PDF – vattenmärkt

Köp direkt i butiken i Letto

 1. Genomför köpet i Lettos butik > Köpknapparna byts ut mot en Läsknapp.
 2. Tryck på Läsknappen för att ladda ned boken. Du kan också välja att ladda ned boken vid ett senare tillfälle; boken finns nämligen tillgänglig för nedladdning i biblioteket direkt efter köp.


Köp genomfört på hemsidan, ladda ned i Letto

 1. Gå till Biblioteket.
 2. Klicka på synkroniseringsknappen (ikonen med de roterande pilarna) längst upp på sidan för att synkronisera med ditt digitala bibliotek.
 3. Anslut till Wi-Fi (trådlöst nätverk). Boken dyker direkt upp i ditt Bibliotek > Klicka på bokomslaget för att ladda ned den till Letto.


Epub/PDF – Adobe DRM

Köp direkt i butiken i Letto

 1. Genomför köpet i Lettos butik > Köpknapparna byts ut mot en Läsknapp.
 2. Tryck på Läsknappen för att ladda ned boken.
  • Första gången får du välja att logga in med ditt Adobe-ID (e-postadress/lösenord), har du inget sedan tidigare behöver du först skapa ett här. fyll sedan i uppgifterna och klicka på ”authorize device”. du behöver endast auktorisera letto första gången du laddar ned en sådan bok.


Köp genomfört på hemsidan, ladda ned i Letto

 1. På Letto: Gå till Biblioteket.
 2. Tryck på synkroniseringsknappen (ikonen med de roterande pilarna) längst upp på sidan för att synkronisera med ditt digitala bibliotek.
 3. Anslut till Wi-Fi (trådlöst nätverk). Boken dyker direkt upp i ditt Bibliotek > Klicka på bokomslaget för att ladda ned.
  • Första gången får du välja att logga in med ditt Adobe-ID (e-postadress/lösenord), har du inget sedan tidigare behöver du först skapa ett här . fyll sedan i uppgifterna och klicka på ”authorize device”. du behöver endast auktorisera letto första gången du laddar ned en sådan bok.
Överför till Letto via dator

Vi rekommenderar att du använder följande program (Windows/Mac):

 • Epub/PDF – Vattenmärkt: Direkt via Den här datorn/Finder (Windows/Mac) på datorn.
 • Epub/PDF – Adobe DRM: Adobe Digital Editions.


Den här datorn/Finder

Format: Epub/PDF – Vattenmärkt

Ladda ned och läs

 1. På datorn: Gå till www.adlibris.com via webbläsaren, logga in på ditt konto och gå till ”Digitalt bibliotek”.
 2. Klicka på ”Ladda ned” vid det format du vill hämta. Välj att spara filen om frågan dyker upp. Filen sparas annars automatiskt i mappen ”Hämtade filer/Downloads”.
 3. Anslut din Letto till datorn via den medföljande Micro USB-kabeln.
 4. På Letto: Svara Ja på frågan ”Vill du ha möjlighet att lägga till och ta bort filer?” som dyker upp på Lettos skärm.
 5. På datorn: Gå till ”Den här datorn” via Startmenyn (Windows), alternativt öppna Finder (Mac).
  • Klicka och dra över e-boken/e-singeln från mappen på datorn till Lettos undermapp ”Digital Editions”.
  • ELLER: Högerklicka på boken i mappen på datorn och välj ”Kopiera” > Klicka på Letto i vänstra kolumnen, högerklicka på undermappen ”Digital Editions” och välj ”Klistra in”.
Kom ihåg att koppla från Letto på ett säkert sätt innan du avlägsnar kabeln. Det kan du göra genom att högerklicka på Letto i vänstra kolumnen och välja ”Mata ut”.

Du kan också använda programmet Adobe Digital Editions när du överför böckerna. Du behöver inte auktorisera Letto för att föra över vattenmärkta e-böcker i ADE men det kan vara bra att göra det om du någon gång ska föra över en bok som kopieringsskyddats med Adobes DRM. Du behöver endast göra det första gången.


Adobe Digital Editions (ADE)

Format: Epub/PDF – Adobe DRM

Filen som du hämtar från oss heter URLLink.acsm och är en licensfil som länkar in till Adobes innehållsservrar. Nedladdningen av själva boken sker inne i ADE.

Ladda ned och läs

 1. På datorn: Ladda ned programmet ADE här.
 2. Auktorisera datorn mot ditt Adobe-ID*:
  • Starta ADE och klicka på "Help" i menyraden (se till att du befinner dig i biblioteksvyn) > Klicka på ”Authorize computer”.
  • Om du redan har ett Adobe-ID anger du det här (e-postadress/lösenord) annars kan du först skapa ett genom att klicka på länken "Create an Adobe ID" (i samma fönster).
 3. Gå till www.adlibris.com via webbläsaren, logga in på ditt konto och gå till ”Digitalt bibliotek”.
 4. Klicka på ”Ladda ned” vid det format som du vill hämta > Välj att spara filen om frågan dyker upp. Filen sparas annars automatiskt i mappen ”Hämtade filer/Downloads”.
 5. Öppna ADE och klicka på ”File” > Välj ”Add to library” > Ändra ”E-books” till "Adobe Content Server Message/ACSM files" (Windows/Mac) i fönstret som öppnats > Markera filen ”URLLink” som nu visas och klicka på ”Open”. Har du flera URLLink-filer tar du den senaste.
 6. Auktorisera Letto mot ditt Adobe-ID:
  • Anslut Letto till datorn med hjälp av den medföljande Micro USB-kabeln.
  • När den dyker upp i ADE > Klicka på Letto för att markera den.
  • Tryck på kugghjulet snett ovanför Letto och välj ”Authorize device”. Klicka sedan på knappen ”Authorize device” i fönstret som öppnas.
 7. Gå till ”All items” > Högerklicka på boken och välj ”Copy to computer device” > Klicka på Letto.
 8. Kolla så att boken ligger i Lettos undermapp ”Digital Editions”:
  • Gå till ”Den här datorn” genom att klicka på Startknappen/Windowsknappen (Windows) eller öppna Finder (Mac) > Ett fönster öppnas och du hittar Letto i vänstra kolumnen.
  • Klicka på Letto så att du ser dess undermappar i det högra stora fältet i fönstret > Flytta upp boken till mappen ”Digital Editions” om den ligger nedanför mapparna.
Kom ihåg att koppla från Letto på ett säkert sätt innan du avlägsnar kabeln. Det kan du göra genom att högerklicka på Letto i vänstra kolumnen och välja ”Mata ut”.

* Vi rekommenderar att du auktoriserar din dator mot ett Adobe-ID eftersom en bok med Adobes kopieringsskydd DRM annars låses till installationen av ADE på din dator. Det går då inte att ladda ned den igen om du till exempel byter dator. Observera att du endast behöver auktorisera datorn första gången.
Överför till Letto från USB-minne

 1. På Letto: Anslut din Letto till datorn via den medföljande Micro USB-kabeln.
 2. Svara Ja på frågan ”Vill du ha möjlighet att lägga till och ta bort filer?” (som dyker upp på din Letto). Letto blir sedan en flyttbar enhet och alla ändringar görs nu via datorn.
 3. På dator: Gå till ”Den här datorn” via Startmenyn (Windows) alternativt öppna Finder (Mac) > Klicka på USB-minnet i vänstra kolumnen > Högerklicka på e-boken och välj "Kopiera".
 4. Klicka på Letto i vänstra kolumnen > Lettos undermappar visas > Högerklicka på undermappen ”Digital Editions” och välj "Klistra in". Du kan också klicka och dra över boken.
Kom ihåg att koppla från Letto på ett säkert sätt innan du avlägsnar kabeln. Det kan du göra genom att högerklicka på Letto i vänstra kolumnen och välja ”Mata ut”.

Bilder lägger du istället i Lettos undermapp ”Pictures”. Bilder visas bäst i en lägre upplösning för bästa resultat, till exempel för JPEG ser storleken cirka 300x400 bra ut på Adlibris Letto.
Använd SD-kort

Lägg till önskade filer på SD-kortet via datorn, sätt in SD-kortet på Lettos undersida. SD-kortet och dess innehåll hittar du sedan i Letto på följande sätt:

 1. På Letto: Gå till Biblioteket.
 2. Tryck på Hemknappen (den runda på Lettos framsida) > Meny > Välj Mappläge.
 3. Stega sedan tillbaka bland mapparna genom att klicka på mappen (med en svart pil på, som ligger först i biblioteket) tills du ser Letto, undermapparna och bland annat SD-kortet.
 4. Tryck på SD-kortet för att öppna mappen och se dess innehåll. Tryck på en bok för att läsa.
Du kan också stega bakåt bland mapparna i biblioteket (i mappläget) genom att svepa med fingret nedifrån och upp.
Överför från Letto till dator

 1. Anslut din Letto till datorn via den medföljande Micro USB-kabeln.
 2. Svara Ja på frågan ”Vill du ha möjlighet att lägga till och ta bort filer?” som dyker upp på Lettos skärm. Letto blir sedan en flyttbar enhet och alla ändringar görs nu via datorn.
 3. På datorn: Gå till ”Den här datorn” via Startmenyn (Windows), alternativt öppna Finder (Mac). Klicka på Letto i vänstra kolumnen > Undermapparna som finns i Letto visas.
 4. Dina köpta e-böcker hittar du i mappen ”adlibris.com” som du finner i ”Digital Editions”.
 5. Klicka och dra över önskade e-böcker från mappen ”adlibris.com” till önskad mapp på din dator.
De böcker som är förladdade på Letto hittar du i undermappen Digital Editions > Bundle > Svenska.

Kom ihåg att koppla från Letto på ett säkert sätt innan du avlägsnar kabeln. Det kan du göra genom att högerklicka på Letto i vänstra kolumnen och välja ”Mata ut”.
Bibliotekslånade e-böcker till Letto

När du lånar hem e-böcker från biblioteket behöver du ha programmet Adobe Digital Editions (ADE) och ett Adobe-ID. Du behöver auktorisera datorn mot ett Adobe-ID för att kunna öppna biblioteksboken i ADE. Det är också det program du använder för att överföra biblioteksböckerna till din Letto.

Överför och läs

 1. På datorn: Ladda ned programmet Adobe Digital Editions (ADE) här."
 2. Auktorisera datorn mot ett Adobe-ID:
  • Starta ADE och klicka på "Help" i menyraden (se till att du befinner dig i biblioteksvyn) > Klicka på ”Authorize computer”.
  • Om du redan har ett Adobe-ID anger du det här (e-postadress/lösenord), annars kan du först skapa ett genom att klicka på länken "Create an Adobe ID" (i samma fönster).
 3. Ladda ned boken från biblioteket. Filen som laddas ned heter URLLink.
 4. Öppna ADE och klicka på File > Välj ”Add to library” > Ändra ”E-books” till "Adobe Content Server Message/ACSM files" (Windows/Mac) i fönstret > Markera filen ”URLLink” som nu visas och klicka på ”Open”. Har du flera URLLink-filer tar du den senaste. Boken laddas nu ned lokalt inne i ADE.
 5. Auktorisera Letto mot ditt Adobe-ID:
  • Anslut läsplattan till datorn via den medföljande Micro USB-kabeln. När den dyker upp i ADE > Klicka på läsplattan för att markera den. Tryck på kugghjulet snett ovanför läsplattan och välj ”Authorize device”.
 6. Gå till ”Borrowed” > Högerklicka på boken och välj ”Copy to computer/Device” > Klicka på Letto.
 7. Kolla så att boken ligger i Lettos undermapp ”Digital Editions”:
  • Gå till ”Den här datorn” genom att klicka på Startknappen/Windowsknappen (Windows) eller öppna Finder (Mac) > Ett fönster öppnas och du hittar Letto i vänstra kolumnen
  • Klicka på Letto så att du ser dess undermappar i det högra stora fältet i fönstret > Flytta upp boken till mappen ”Digital Editions” om den ligger nedanför mapparna.
Kom ihåg att koppla från Letto på ett säkert sätt innan du avlägsnar kabeln. Det kan du göra genom att högerklicka på Letto i vänstra kolumnen och välja ”Mata ut”.
Format

Letto stödjer följande format.

E-boksformat: Epub, PDF, Adobe® DRM, HTML, TXT, FB2

Bildformat: JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD