Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Adlibris eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Adlibris har givit, kan varan reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Adlibris ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre år. Adlibris förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

Garanti och reklamation Adlibris Letto

Du har tolv månaders garanti på din Letto. Är din Letto defekt kontaktar du kundservice via mail eller telefon. Du får då en retursedel för att kostnadsfritt kunna skicka in läsplattan till vår tekniska support. Om din Letto omfattas av garantin skickas en ny Letto till dig inom 7 vardagar.

Vid fel som inte täcks av garantin eller om garantitiden har gått ut, kan vi erbjuda felsökning och lagning hos vår tekniska support. Kontakta kundservice för mer information, klicka här.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss genom att klicka här.