Hållbarhet och miljö

Vägar till ett mer hållbart liv

2015 var ett ödesår för miljön, det stora klimatmötet i Paris ägde rum. 2018 träffades de igen i Katowice, Polen.
I Sverige upplever vi just nu en gröna våg där viljan att leva hållbart; återanvända, återbruka och återvinna har blivit populärt. Vi har samlat ett urval av spännande böcker på temat.