Till minne av Förintelsen

Våra boktips

I samband med Förintelsens minnesdag den 27:e januari samlas människor världen över i gemensamma minnesceremonier för att med en röst säga Aldrig mer!
Antisemitism är inte ett begrepp som hör historien till, det är handlingar och tankar som förekommer i vårt moderna demokratiska samhälle och här hittar du böcker för eftertanke och underlag för en ständigt pågående och levande diskussion.