Demokratiuppdraget i skolan:

metodhandbok med undervisningsexempel

Demokratiuppdraget i skolan : metodhandbok med undervisningsexempel
Spara
13%
Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-04-01 eller så långt lagret räcker

Demokratiuppdraget i skolan : metodhandbok med undervisningsexempel - just nu endast 279 kr.

Demokratiuppdraget i skolan riktar sig till skolledare, lärare och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasium. Boken är även till nytta för blivande lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få insikt i skolans demokratiarbete. Boken förklarar hur skolans demokratiarbete kan utformas i vardagen och utgår från styrdokument, vetenskaplig grund och aktuell forskning. Den innehåller många övningar, elevuppgifter och undervisningsexempel där förmågor som att ta ställning, värdera, argumentera och resonera övas. Demokratiuppdraget i skolan är uppdelad i tre delar: Teorier och forskning, Från teori till praktik och Undervisningsexempel. Samtliga kapitel avslutas med tips för att underlätta genomförandet av arbetsområdet eller undervisningen.