Er tredje man

Denise Rudberg

Bokserien Kontrahenterna är böcker för dig som tycker om att läsa om kvinnor i en historisk inramning med Stockholm som kuliss.

Er tredje man är den tredje boken om kvinnorna Iris, Signe och Elisabeth som lever i Stockholm på 1940-talet. I Europa pågår andra världskriget och kriget är i allra högsta grad närvarande i de tre kvinnornas yrkesliv och privatliv. Elisabeth och Iris arbetar på Karlaplan 4 där man avkodar krigsmeddelanden och Signe är husa hos den blinda professorn Svartström som har en central roll i den svenska underrättelseverksamheten. De tre kvinnorna kommer från olika bakgrund och befinner sig på olika platser i livet, det är precis det som berikar vänskapen och öppnar upp möjligheter som annars skulle vara stängda för dem. Som en röd tråd genom boken löper en önskan som är gemensam för de tre kvinnorna, en önskan om ett liv i frihet för såväl samhället som den egna personen.

Språket i boken är bra och jag tycker att Denise skriver på ett sätt som låter berättelsen vara i fokus, där orden är verktyg som jobbar i det dolda utan att ta plats.

Jag rekommenderar boken för att Denises kärlek till berättelsen, karaktärerna och Stockholm smittar av sig. Hon sätter ljuset på några av de kvinnor som lyst med sin frånvaro i historieböckerna, nämligen de vanliga kvinnorna som tjänade sitt land i en tid av rädsla, ransonering och förtryck. Beskrivningen av miljöerna och livet på 40-talet känns autentiskt och detaljrikedomen i berättelsen visar upp väl utförd research och gör att Stockholm levandegörs på boksidorna. Bokserien är puttrig och samtidigt stillsamt spännande på ett sätt som gör att jag alltid ser framemot nästa bok.

Linda, Webbredaktör

Här hittar du samtliga delar i bokserien Kontrahenterna>>