Spegelövning : En novell ur Spelreglerna e-singelSvenska, 2011