Mynt, guld, luidårer och riksdaleros : Pengarna och Birger Sjöbergs Kvartetten... e-singelSvenska, 2013