En annan plats och Sockerhumla e-singelSvenska, 2017