Den ståndaktige tennsoldaten e-singelSvenska, 2015