Vera Svansons dagbok för teaterapor och närsynta e-bokSvenska, 2024