Starkast i klassen. Arabisk version : Klass 1B e-bokArabiska, 2019