Skandal i Stockholm. Så stoppade vicepresident Joe Biden sonens konkurrent e-bokSvenska, 2019