Sjöfågelns död, Storbak, och En skåra i K-pisten. Tre pjäser av Erik Lindholm e-bokSvenska, 2015