Obed v Obshchestve anglijskogo literaturnogo fonda e-bokRyska, 2015