NLP, Kommunikation & det personliga ledarskapet ljudbokSvenska, 2018