När dykaren lämnar sina kläder ljudbokSvenska, 2018