När du ställde dig bakom mig i kön til skräckhuset ljudbokSvenska, 2019