Leva om sitt liv I-VII : Samlingsutgåva e-bokSvenska, 2015