Krallarin YürüyüSü (Felsefe Yüzügü 2. Kitap) e-bokTurkiska, 2014