Hoppfullhet i sjukdom - meditation ljudbokSvenska, 2020