Hemmen i den nya världen : En dagbok i brev, skrivna under tvenne års resor i Amerika och på Cuba e-bokSvenska, 2014