Härledningar - Tre Kompendier i Matematik e-bokSvenska, 2017