Gruppens grepp: hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans? e-bokSvenska, 2018