En illusion och dess utveckling - om synen på religion i psykoanalytisk teori e-bokSvenska, 2020