Doktor Proktor og det store gullrøveriet e-bokNorska, 2012