Dick Donovan: Ett sällsamt fall. Återutgivning av text från 1904 e-bokSvenska, 2019