Den romantiska texten : en essä i nio avsnitt e-bokSvenska, 2013