Den nya lärlingen - Spejarens lärling 12 e-bokSvenska, 2014